Fractievergadering

Wanneer je iets met de fractie wilt bespreken of een probleem onder de aandacht wilt brengen, kun je natuurlijk rechtstreeks contact opnemen met een van de fractieleden. Wij wijzen je ook op de mogelijkheid van het fractiespreekuur, dat wanneer dat nodig is voorafgaande aan het fractieoverleg wordt gehouden.

Bij dit fractiespreekuur zijn ook leden van andere Leiderdorpse raadsfracties aanwezig, zodat een probleem of vraag direct aan alle fracties wordt voorgelegd en belanghebbenden hun verhaal maar eenmaal hoeven te doen.

Inspreken via het fractiespreekuur regel je vooraf met de Griffie. De gemeentelijke Griffie is bereikbaar via telefoon: 071-5454821 of via e-mail: griffie@leiderdorp.nl.

De fractie, v.l.n.r.: Marlies van Beek, Bob Vastenhoud (voorzitter), Jeannette Hofman-Züter

Locatie

Gemeentehuis
Willem Alexanderlaan 1
2352 VN Leiderdorp
Nederland