Vergadering Gemeenteraad

Politieke discussie en besluitvorming over de voorstellen die in het politiek forum aan de orde zijn geweest, gelegenheid voor indienen amendementen en moties.

In deze vergadering o.a. de benoeming van vier burgerraadsleden van GroenLinks, te weten: Ibrahima Bah, Aart Bolluijt,Tim Brouwer de Koning en Wilfried Smit. Verder afscheid en benoeming van wethouders.

Agenda en bijbehorende vergaderstukken

Locatie

Gemeentehuis
Willem Alexanderlaan 1
2351 DZ Leiderdorp
Nederland