Nieuws

GroenLinks heeft oog voor verkeershinder

Partij verwacht druk spreekuur tijdens wijkactie rond Vronkenlaan

GroenLinks krijgt het druk tijdens de eerstkomende wijkactie. Bewoners uit diverse delen van Leiderdorp hebben hun komst aangekondigd om onze gemeenteraadsleden en hun partijgenoten te ontmoeten op het spreekuur-in-de-open-lucht op zaterdag 21 oktober. Dat begint om 11.00 uur in de Vronkenlaan ter hoogte van basisschool De Leeuwerik.

Lees verder

Op de bres voor Leiderdorpse bieb

De Leiderdorpse bieb moet meer geld krijgen om laaggeletterden te helpen. Dat vindt ons GroenLinks-raadslid Bob Vastenhoud, die tandenknarsend moest toezien hoe de Leiderdorpse bibliotheek bijna was wegbezuinigd. ,,Volkomen onnodig’’, zegt Bob, die samen met D66 een motie opstelde voor een ruimer budget voor de bieb in sociaal cultureel centrum De Sterrentuin. Wethouder Olaf MacDaniel nam die bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering van maandag 9 oktober over.

Lees verder

Concept-verkiezingsprogramma 2018-2022

Ter informatie hierbij het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de periode 2018 -2022. Het programma is ontworpen door de programmacommissie en is inmiddels via het bestuur aan de leden toegezonden. Na verwerking van eventuele amendementen door de partijleden wordt de definitieve tekst van het programma vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 7 november 2017. De definitieve tekst zal daarna op deze site worden gepubliceerd.

Lees hier het concept-programma

Zorgen over verzakkingen in zonnige Leyhof

GroenLinks bepleit grondige aanpak in de gemeenteraad

GroenLinks is geschrokken van de vele verzakkingen in de Leyhof. Tijdens de wijkactie van de politieke partij attendeerden bewoners onze raadsleden zaterdag op de gevolgen van slecht weer, ook al scheen de zon ditmaal uitbundig. GroenLinks belooft raadsvragen te stellen over de verzakkingen in de wijk.

Lees verder

De geheimen van de Munnikkenpolder

GroenLinks krijgt les van natuurgidsen

De uitdijende harde kern van GroenLinks Leiderdorp heeft de Munnikkenpolder onveilig gemaakt. Dat wil zeggen, op een windrijke septemberzondag keerden zo’n twintig partijgenoten onder leiding van twee natuurgidsen van IVN rijksweg A4 de rug toe. Zij vergaapten zich aan (roof)vogels, schapen en ganzen en kregen meteen uitleg over hoe riet in elkaar steekt. Na de tocht, die uit een fiets- en een wandelgedeelte bestond, lagen heel wat geheimen van de nog niet zo lang toegankelijke  Munnikkenpolder op straat.

Lees verder

Pagina's