In het najaar van 2021 is er op lokaal niveau een samenwerking ontstaan tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Doel was om met het oog op de verkiezingen samen sterker te staan met betrekking tot het sociale en groene beleid. Er is een gezamenlijke kieslijst opgesteld en ook een gezamenlijk verkiezingsprogramma ontwikkeld.

Helaas bleek de combinatie PvdA-GroenLinks net iets te weinig stemmen te hebben gekregen om het voortouw te kunnen nemen bij coalitiebesprekingen. Die eer was weggelegd voor de LPL (Lokale Partij Leiderdorp), die als winnaar uit de bus kwam met zes zetels. PvdA-GroenLinks bleef steken op vijf zetels.

De start van coalitiebesprekingen door LPL heeft uiteindelijk geleid tot de vorming van een college bestaande uit LPL, de combinatie PvdA-GroenLinks en het CDA, waarbij GroenLinks een wethouder heeft ingebracht.

Onze lokale GroenLinks-afdeling telt op dit moment circa 100 leden. Dat is inclusief leden van de gemeente Kaag en Braassem. Die horen ook bij onze afdeling. De gemeenteraad telt 21 zetels. Daarin is de combinatie PvdA-GroenLinks als fractie met 5 zetels vertegenwoordigd. Tevens is het college vertegenwoordigd door een wethouder van PvdA-GroenLinks. Het gaat om de volgende mensen:

Gebke van Gaal wethouder (GroenLinks) 

Olaf McDaniel raadslid/fractievoorzitter (PvdA)

Marlies van Beek raadslid (GroenLinks)

Sarah van Roemburg raadslid (PvdA)

Sem Overduin raadslid (PvdA)

Roeland Schmidt raadslid (PvdA)

Tim Brouwer de Koning (GroenLinks) vervult de functie van fractie-assistent. De fractie wordt verder ondersteund door Maya van der Steenhoven (GroenLinks) in de functie van burgerraadslid.

Het bestuur van de Leiderdorpse afdeling van GroenLinks bestaat uit:

Anouk  Snik - van den Burg (voorzitter)

Cor Zwart (secretaris)

Rutger Hoekstra (penningmeester)

Tweemaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.

Wanneer je na het lezen van de informatie op deze site belangstelling hebt gekregen om mee te doen aan onze activiteiten laat het ons weten! Om sfeer te proeven is het ook mogelijk om een keer vrijblijvend een bezoek te brengen aan een openbare fractievergadering. Dan kun je met de fractieleden kennismaken en daarna zelf beoordelen of- en in welke vorm je onze afdeling c.q. de partij zou kunnen- of willen steunen. Voor een bezoek aan de fractie kun je een afspraak maken met fractievoorzitter Olaf McDaniel.

Als je liever (eerst) afzonderlijk met één van de fractie- en/of bestuursleden zou willen praten of overleggen kan dat natuurlijk ook. Wij zullen je graag te woord staan en/of een afspraak met je maken. Lees bij belangstelling hierna ook het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 en het akkoord van de coalitiepartijen voor Leiderdorp.

GroenLinks, afdeling Leiderdorp

  • Secretariaat: Cor Zwart
  • Webmaster: Anouk Snik - van den Burg (voor vragen en opmerkingen over deze website)
  • Tel: 0641814426
  • Email: anouk_snik@hotmail.com