Nodig is plan voor komende 50 jaar

Bomenplan heeft te veel losse eindjes

GL wil regels voor herplanting, kosten, kwaliteit en lange termijn

GroenLinks kan zich niet vinden in het aan de gemeenteraad voorgelegde Bomenbeleidsplan 2017. Natuurlijk vindt ook GroenLinks dat er duidelijke richtlijnen moeten zijn waarop Leiderdorpers zich kunnen beroepen als bomen overlast geven. Maar wij missen in dit plan de afweging tussen algemeen en particulier belang. Ook blijft vaag wie opdraait voor de kosten. Bovendien wordt herplanting onvoldoende gegarandeerd. De gelden daarvoor mogen niet worden ingezet voor onderhoud.

Nu ruilt het gemeentebestuur een kwantitatief, en daarmee duidelijk toetsbaar, beleid in voor een “kwalitatief” beleid, maar zonder die kwaliteit goed te definiëren. Zo wordt naar onze mening het kind met het badwater weggegooid.

Wel heeft het college de omstreden passage over het kappen van publieke bomen die de opbrengst van particuliere zonnepanelen verlagen  voorlopig ingetrokken. Toch is het bomen-  beleidsplan in de ogen van GroenLinks onder de maat.

We hebben een plan voor de toekomst nodig, voor de komende 50 jaar, want zo ver moet je vooruitkijken als het om bomen gaat. De meeste Leiderdorpse bomen zijn nu 40 tot 50 jaar oud en moeten op termijn vervangen worden. Hoe moet het bomenbestand er over 50 jaar uitzien? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Hoeveel budget moet je reserveren en welke afspraken moet je met de inwoners maken?

Dat zijn vragen waar een nieuw college serieus werk van moet maken, vindt GroenLinks. 2018 is het jaar dat hier volop kansen biedt.