Pleidooi GroenLinks voor 50 km op Oude Spoorbaan vergeefs

Ondanks fel verzet van GroenLinks en andere oppositiepartijen wordt de Oude Spoorbaan een 70-kilometerweg. Dat was de uitkomst van de finale (digitale) gemeenteraadsvergadering over de Leidse Ring Noord (LRN). Een amendement van GroenLinks, PvdA en LPL om de maximumsnelheid tot 50 km/per uur te beperken kreeg één stem te weinig (10 tegen 11).

Argumenten speelden maandagavond nauwelijks een rol. Onze fractievoorzitter Bob Vastenhoud hamerde tevergeefs op de voordelen van een lagere snelheid: beter voor mens en natuur (minder lawaai, fijnstof, stikstof, CO2), de verkeersveiligheid en de doorstroming. ,,Daarnaast is het goed voor het uitzicht en de beleving van de inwoners’’, zegt Bob. ,,Zo vormt de weg de verbintenis tussen stad en platteland.’’

Daartegenover staat slechts een minieme tijdswinst (15 à 20 seconden) die automobilisten met 70 km/per uur kunnen behalen als zij over enkele jaren op de nieuwe vierbaans ringweg van en naar de rotonde bij de Schildwacht kunnen rijden. ,,Met name de grote hoeveelheid verkeerslichten op de andere routes maken de route via de Oude Spoorbaan en de N446 aantrekkelijk’’ volgens Bob. Burgemeester en wethouders, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP waren al langer voorstander van die hogere maximumsnelheid, de nieuwe collegepartij D66 maakte maandagavond laat de draai. Angst voor de Leidse dreigementen – voorstander van de ringweg inclusief 70 km op de Oude Spoorbaan – weegt voor de Democraten zwaarder dan eerder geuite duurzaamheidsprincipes.

,,D66 laat zich afserveren door Leiden en levert zijn geloofwaardigheid in’’, zo betoogde Bob Vastenhoud. ,,Als Leiderdorp de rug recht houdt, moet Leiden wel met ons in gesprek. Zij laten het project niet klappen.’’ De Leidse dreiging om Leiderdorp miljoenensteun te onthouden als 50 km/per uur de maximumsnelheid betitelde Bob als bluf.

Na de ‘bedroevende stemming’ (Vastenhoud) ging de GroenLinks-fractie nog wel mee in een motie van D66 om de pijn voor omwonenden wat te verzachten. Er komen plaatselijk lagere geluidsschermen langs het tracé dan gepland en ook het asfalt wordt zo ‘stil’ mogelijk. Bob Vastenhoud: ,,GroenLinks is voorstander van de LRN als noodzakelijke ontsluiting van Leiden, maar niet tegen elke prijs. Nu echter de maximumsnelheid van 70 km/per uur vaststaat, denken we graag constructief mee over hoe de weg vervolgens op de best mogelijke manier tot stand komt.’’