Jeannette Hofman-Züter

Fractie vraagt raad over regioraad

Jeannette Hofman: ‘Verregaande gevolgen voor Leiderdorp’

Willen we een fusie met onze buurgemeenten of kiezen we liever een regioraad? Die vraag ligt op het bordje van GroenLinks Leiderdorp. Goede raad is duur en daarom roept onze fractie jullie te hulp. Alle adviezen die de fractie tijdig ontvangt, kan het standpunt van GroenLinks Leiderdorp ten goede komen.

 

Sinds enige tijd discussiëren de Leidse regiogemeenten over een gemeenschappelijke toekomstvisie en de manier waarop we die kunnen uitvoeren. De toekomstvisie is inmiddels vastgesteld. De regiogemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude willen de komende jaren op zeven punten nauwer samenwerken:

  • Ambities voor wonen en groen
  • Regionale economie blijft werkgelegenheid en welvaart opstuwen
  • Verbeteringen in infrastructuur houden ons duurzaam bereikbaar en veilig
  • Als welvarende kennisregio lopen we voorop in duurzaamheid
  • Onze woon- en leefomgeving helpt ons gezond en vitaal te blijven
  • Iedereen telt mee en doet mee in onze samenleving
  • Voorzieningen evolueren mee met de behoeften van inwoners in de regio

Na de vaststelling van de toekomstvisie ontstond er een discussie over het te kiezen besturingsmodel of de te kiezen samenwerkingsvorm waarmee de deelnemende gemeenten deze visie krachtig kunnen uitvoeren. Elders bestaan inmiddels tal van verschillende samenwerkingsvormen, van lichte samenwerking zonder veel verplichtingen voor beide kanten tot de zwaarste vorm van samenwerking, waarbij gemeenten fuseren tot één gemeente.

Voor de Leidsche regio is een onderzoek gedaan naar een optimale en haalbare samenwerkingsvorm. Op basis daarvan ligt er nu een voorstel van de gezamenlijke colleges waarin zij kiezen voor een model met een zogenaamde regioraad. Die krijgt verregaande verantwoordelijkheden en ook budgetrecht. In de regioraad hebben raadsleden uit de  gemeenten zitting. Deze koppelen terug naar de eigen gemeenteraad en bepalen daar ook de per gemeente uit te dragen standpunten. Zie ook Toekomstvisie Leidse Regio en de stukken bij de agenda van de komende gemeenteraad.

Vóór de gemeenteraadsvergadering van 8 mei moet onze fractie haar standpunt bepalen. Omdat dit verregaande gevolgen voor Leiderdorp kan hebben, wil zij dit niet doen zonder ook de leden om raad gevraagd te hebben. Wie dat wil kan tot 6 mei meedenken en -praten.

Voor vragen en/of geven van advies kunnen jullie contact opnemen met fractievoorzitter Jeannette Hofman. E-mail: jeannette.hofman@raadleiderdorp.nl