Gemeente is GroenLinks een stap voor

Sleutelbloemzoom wel opgeruimd, maar bewoners niet tevreden

Zou het toeval zijn dat GroenLinks bij wijkacties alleen nog maar schone straten aantreft? De Sleutelbloemzoom zag er zaterdag in elk geval tiptop uit. Logisch, zo oordeelden tien bewoners, want de gemeente was onlangs langs geweest. Nu is GroenLinks niet zo van de complottheorieën, maar bij de vorige wijkactie waren de gemeentelijke plantsoenwerkers de vrijwilligers en raadsleden van onze politieke partij ook al een stap voor. Gemeenteraadslid Frauke Joester vermoedt dat de gemeente rekening houdt met de maandelijkse activiteiten van GroenLinks.

 

 ,,Het is opvallend’’, stelt Frauke, ,,dat er steeds drie dagen voor onze aangekondigde actie een knip- en veegploeg van de gemeente op de betreffende plaats langskomt. Precies op woensdag, dan is het Leiderdorps Weekblad met de aankondiging uit.’’ Volgens Frauke laat de gemeente daarmee bewoners in hun hemd staan. ,,Vijf weken terug heeft een buurtbewoonster de gemeente benaderd met het verzoek om onderhoud. Op haar klacht via de gemeentelijke website heeft de gemeente nooit gereageerd. Als GroenLinks een actie plant dan wordt er snel wat weg geschoffeld: even het gemeentestraatje schoonvegen. Maar er lijkt geen plan aan ten grondslag te liggen.’’

Ondanks de gemeentelijke reiniging van de wijk lopen de bewoners niet over van enthousiasme. Hun klachten betreffen vooral het in hun ogen matige groenonderhoud. In het bijzonder drie grote eiken waarvan er één waarschijnlijk ziek is, baren de buurt zorgen. De bomen veroorzaken te veel schaduw. De bewoners willen hierover graag overleg met de gemeente, maar dat krijgen ze niet voor elkaar. Raadslid Bob Vastenhoud, nadat hij aandachtig heeft geluisterd naar de buurtbewoners: ,,Het ontbreekt opvallend vaak aan goede en snelle communicatie.’’

De suggestie van GroenLinks om als buurt zelf het groenonderhoud ter hand te nemen, wijzen de bewoners af. Daarvoor ligt de gemiddelde leeftijd te hoog, vinden zij. Wel ruimen de mensen zwerfvuil in hun buurt netjes op, zodat de schoonmaakploeg van GroenLinks snel klaar is  met prikken. Des te meer tijd blijft er over voor andere pijnpunten. Zo kreeg GroenLinks ook nog schriftelijke klachten en een verzoek om een gesprek door van een vertegenwoordiging uit de Klimopzoom. Hier betreft het, naast gebrekkig groenonderhoud, ook kritiek op het onderhoud van lantaarnpalen, afvalcontainers en trottoirs.

Wie een woonwijk wil voordragen voor een volgende schoonmaakbeurt in combinatie met een spreekuur in de open lucht kan dat melden bij de secretaris van onze afdeling: Riny Vons (e-mail vonsdejong@ziggo.nl of telefoon 06-40499313).