‘Vaart maken met windmolens en zonnepanelen in Leiderdorp’

Dwang is toegestaan om in eigen omgeving meer energie op te wekken. Dat stelt onze fractievoorzitter Bob Vastenhoud. De Regionale Energiestrategie (RES) die Holland Rijnland uitstippelt, vindt hij te beperkt en te vrijblijvend. Bob wil geen kostbare tijd verspelen bij de opwekking van schone energie. Op Leiderdorps grondgebied ziet hij mogelijkheden van vier tot acht windmolens voor eigen gebruik. Zonnepanelen komen wat hem betreft op alle denkbare daken te liggen.

 ,,Om te beginnen moet de gemeente in de slag met onwillige gebouweigenaren’’, aldus Bob. ,,Door meteen de moeilijke weg te kiezen, voorkom je dat het proces later stagneert als de goedwillende eigenaren op zijn.’’

Door mensen te betrekken bij de opwekking van schone energie (zonne- en windenergie) vergroot de gemeente tevens de betrokkenheid. ,,Maar vrijwillige participatie is een gepasseerd station. De windmolens en zonnepanelen waarmee we onze elektriciteit opwekken moeten ook van ons allemaal worden. De inwoners moeten investeren en ook eigenaar worden. De voordelen zijn dan van ons allemaal.’’

Om de nadelen van de energietransitie te ondervangen heeft GroenLinks solidariteit hoog in het vaandel. ,,Via gemeenschapsgeld en lokale initiatieven komt het eigendom van de opwekking bij Leiderdorp en de Leiderdorpers te liggen en niet bij grote energiebedrijven. Daarnaast mogen de bewoners die het laatst van het gas af gaan niet opdraaien voor de grootste afschrijfpost. De gemeente moet huiseigenaren die bepaalde aanpassingen niet kunnen betalen steunen. Sociale huurders in onaangepaste huizen met hoge energiekosten krijgen huurkorting.’’

Volgens Bob past doorpakken op energiegebied bij deze tijd. ,,Goede plannen kan de overheid aan de bevolking opleggen. Dat zien we met de coronamaatregelen. Zelfs met het omstreden 5G-netwerk gebeurt het. Dan is het met de alom gewenste energietransitie helemaal goed te verdedigen.’’