Marlies van Beek: ‘Geen extra straf voor wie zelf ontslag neemt’

GroenLinks maakt zich sterk voor het recht op bijstand. Ons raadslid Marlies van Beek leidde maandagavond in het politiek forum de oppositie tegen het collegevoorstel om verwijtbaar ontslag extra te beboeten.

,,Mijn fractie is niet blij met de voorgestelde wijzigingen’’, aldus Marlies. ,,Zij gaan niet de goede kant op. Dat blijkt al uit de woordkeuze en toonzetting. Aanvragers van een bijstandsuitkering komen in het beklaagdenbankje.’’

Marlies is bang dat klantmanagers van uitkeringsinstanties naar willekeur kunnen handelen, wanneer iemand die ontslag heeft genomen een voorschot op de bijstand aanvraagt. Het ronkende taalgebruik in het wijzigingsvoorstel van de afstemmingsverordening Participatie, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2016 vergroot haar bezorgdheid. Het college noemt zelf zonder goede reden ontslag nemen achtereenvolgens ‘onverantwoordelijk’, ‘een tekort schietend besef van verantwoordelijkheid, ‘onverantwoord gedrag’, ‘een misdraging’ en zelfs ‘een zwaar vergrijp’. Een sanctie van ten hoogste één maand geen bijstand vindt wethouder Daan Binnendijk in zo’n geval gerechtvaardigd.

Diverse raadsfracties plaatsten kanttekeningen bij het wijzigingsvoorstel, maar GroenLinks stelde zich het duidelijkst op. Marlies van Beek: ,,Hier stemmen wij niet mee in.’’ De gemeenteraad behandelt het onderwerp op maandag 22 juni.