“Ik wil niet uit de (sociale) media vernemen wat er allemaal zal veranderen in Leiderdorp. Ik wil daar een actieve en positieve bijdrage aan leveren."

Bij al mijn activiteiten en werkzaamheden ga ik voor inhoudelijke kwaliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. Naast mijn werk in de gemeenteraad ben ik terug de schoolbanken ingegaan. Ik studeer aan de pabo en loop stage op een openbare lagere school.

Leiderdorp is een fijne plek om te wonen. Het vraagt aandacht en werk om dat zo te houden. Steeds meer thema’s (wonen, sociaal en duurzaamheid) zijn zo groot en complex, dat we steeds meer moeten samenwerken met andere gemeentes. De Leiderdorpers weten niet meer  wat we als persoon, huishouden, straat of buurt zelf kunnen doen. Terwijl het vaak de lokale initiatieven, activiteiten en ontwikkelingen zijn die aan de basis staan van grote veranderingen.

Mijn raadsperiode is geslaagd wanneer de Leiderdorpers tevreden zijn over hun directe leefomgeving. Zich gezien en gehoord voelen in alle vormen van contact met de gemeente.

Ik heb veel zin om de komende vier jaar weer met frisse moed mij in te zetten voor Leiderdorp en de Leiderdorpers.