We willen in ons dorp het vertrouwen herwinnen door op een eerlijke, transparante en sociale manier te besturen.

We moeten de Leiderdorpers goed informeren, maar minstens zo belangrijk ook naar hen luisteren. Nu voelt dat nog te vaak als een wassen neus: we worden aangehoord maar er wordt niets mee gedaan. Pas als we echt luisteren kunnen we goed besturen.

Lees meer over bestuur in hoofdstuk 5 van ons verkiezingsprogramma.