Er moeten meer woningen komen, vooral ook betaalbare woningen. Dat kan, er zijn meerdere locaties in Leiderdorp waar we kunnen bouwen, zeker ook als we de hoogte in gaan. Wij streven naar 2.500 extra woningen in de komende tien jaar. Daarbij verliezen we de mens (tenminste 40% sociale woningbouw) en het milieu (creatieve groene initiatieven) zeker niet uit het oog.

We maken concrete afspraken met Rijnhart wonen om de grootste knelpunten op de woningmarkt op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan goede doorstroming in huurhuizen. Ook willen we de verkoop van sociale huurwoningen zoveel mogelijk inperken.

We blijven zoeken naar creatieve oplossingen zoals het vergroten van initiatieven om woningen te splitsen en het realiseren van alternatieve woonvormen zoals Tiny Houses of een Knarrenhof voor de senioren in Leiderdorp.

Lees meer over betaalbaar wonen in hoofdstuk 1 van ons verkiezingsprogramma.