Dat vraagt een actieve rol van de gemeente om bewoners en verenigingen van eigenaren van wooncomplexen te ondersteunen. Want we moeten dit samen doen. Er is geen tijd te verliezen en we moeten kiezen voor een goed doordachte combinatie van alternatieve energieopwekking (zoals zonnepanelen, windmolens en energieopslag,) en energiebesparing.

We gaan dus actief beleid voeren om bij te dragen aan alternatieve energieopwekking en energiebesparing, nu des te urgenter met de sterk stijgende energieprijzen. Door relatief eenvoudige ingrepen kan nu al veel  energie worden bespaard. We willen de Leiderdorpers hier actief mee helpen. Maar we kijken ook verder – naar nieuwe initiatieven  om het veranderingsproces te versnellen. We willen voorop lopen, maar doen het samen met de Leiderdorpers!

We zien dat er nog veel winst te behalen valt in huizen en bij bedrijven op het gebied van energiebesparing. We sturen duurzaamheidsadviseurs op pad voor huishoudens en bedrijven. We onderzoeken verschillende mogelijkheden om investeren in energiebesparing financieel interessant te maken voor mensen.

Lees meer over de mogelijkheden die wij zien om het energievraagstuk aan te pakken in hoofdstuk 2 van ons verkiezingsprogramma.