Nog altijd leeft, ook in Leiderdorp, zo’n 10% van de gezinnen onder de armoedegrens. Dat betekent dat een flinke groep Leiderdorpers afhankelijk is van gemeentelijke voorzieningen en subsidies om hun dagelijkse kosten te kunnen betalen. Want armoede is breder verspreid in Leiderdorp dan je zou denken!

We worden steeds ouder. Dat is natuurlijk goed nieuws. Tegelijkertijd vraagt het ons ook om hier rekening mee te houden in onze aanpak op het gebied van wonen, zorg, welzijn en openbare ruimte. Het vraagt ook om een stevige regie vanuit de gemeente om meer oog te houden voor onze ouderen.

En laten we vooral de jongeren niet vergeten, zij hebben de toekomst! Ook voor jongeren is Leiderdorp een aantrekkelijke en veilige woon- en leefomgeving. Dat moeten we zo houden.

We zetten - kortom - in op een sociaal Leiderdorp in de breedste zin van het woord.

Met elkaar, voor Leiderdorp!

Lees meer over hoe we Leiderdorp socialer willen maken in hoofdstuk 3 van ons verkiezingsprogramma.