Daarbij willen we voorrang geven aan het langzame verkeer (fietsen) en voetgangers. In de 30 km zones controleren we auto’s actiever en effectiever op snelheid.

We zien de overlast van langparkeerders uit de gemeente Leiden die daar sinds de invoering van betaald parkeren de parkeermeter willen omzeilen. Daar willen wij een stokje voor steken. We maken van de plaatsen waar overlast ontstaat een blauwe zone (max 2 uur parkeren) waarvoor de bewoners een gratis parkeervergunning krijgen vanuit de gemeente.

In de komende jaren wordt de Ringweg Noord aangelegd. Dat moet - zoals is beloofd - leiden tot een forse beperking van het verkeer op het Engelendaal. We houden een vinger aan de pols en aarzelen niet om alsnog aanvullende maatregelen te nemen om de Engelendaal onaantrekkelijker te maken voor doorgaand verkeer. Denk daarbij bijvoorbeeld aan rotondes of een eventuele versmalling.

Bij herinrichting van wegen moeten we meer aandacht besteden aan de plaatsing van zebrapaden. Die blijken op veel plaatsen in ons dorp op de verkeerde (en daarmee onnodig gevaarlijke) plaatsen te liggen.

Lees meer over veilig verkeer in hoofdstuk 6 van ons verkiezingsprogramma.