Sarah van Roemburg verwacht dat bewoners uit het wijkje nabij de LOI vooral willen praten over plannen voor woningbouw. Het gemeenteraadslid merkt dat betrokken Leiderdorpers hun vragen en zorgen hierover graag delen met raadsleden. ,,Soms gebeurt dat tijdens vergaderingen in het gemeentehuis’’, zegt Van Roemburg. ,,Daarnaast vindt onze partij het belangrijk om regelmatig dorpsgenoten in hun eigen omgeving op te zoeken.’’

Zelfs als dat onder winterse omstandigheden gebeurt, gaat het hart van het raadslid er sneller van kloppen. ,,Wel denk ik dat het helpt als wij gesprekspartners dan iets warms kunnen aanbieden. Koek en zopie past helemaal bij het jaargetijde. Wij doen ons best om koffie, thee en wellicht ook warme chocolademelk te kunnen uitdelen, zo lang de voorraad strekt. Met voor wie dat wil een koekje erbij, dat spreekt vanzelf.’’

Wie een idee wil voordragen voor een wijkactie kan contact opnemen met fractie-assistent Tim Brouwer de Koning (tim.ank.bdk@ziggo.nl of 06 38 03 01 52).