Kennelijk was het geen dag voor lastige vragen voor de bijna voltallige fractie van PvdA-GroenLinks. De enige aanloop kwam van een buurtgenoot die zijn hond braaf uitliet en de hondenpoep volgens het boekje opruimde. Aan de andere kant van het Van Alphenplein had een bewoonster in haar eigen rode jasje al 66 sigarettenpeuken van straat gevist voor de wijkactie goed en wel was begonnen. ,,Ik houd hier al 15 jaar de straten schoon’’, zegt zij. ,,In het begin werd ik nog wel eens voor gek verklaard. Die troep moet de gemeente maar opruimen, vonden veel mensen destijds. Maar tegenwoordig zijn de reacties vooral positief. Ik ben ook niet de enige de buurt netjes probeert te houden.’’

Dat klopt. Rond het basketbalpleintje aan het Van Alphenplein krijgt de Leiderdorpse bijval van de politiek gedreven schoonmaakploeg. Fractievoorzitter Olaf McDaniel verscheen wat later op het appel, want de afspraak was hem bijna door het hoofd geschoten. Vooraf had hij al de indruk dat de wijkactie in deze nette buurt een makkie zou worden. Na gedane arbeid kon hij dat met eigen ogen zien. En die goede gesprekken met andere Leiderdorpers? McDaniel: ,,Dat kan natuurlijk ook op andere ogenblikken.’’

Wie een woonwijk wil voordragen voor een wijkactie kan contact opnemen met fractie-assistent Tim Brouwer de Koning (tim.ank.bdk@ziggo.nl of 06 38 03 01 52).