PvdA-GroenLinks Leiderdorp heeft het klimaat hoog in het vaandel. Als voorschot op de Nationale Klimaatweek organiseert zij op zaterdag 28 oktober een wijkactie in de buurt van het Milieu Educatief Centrum (MEC). De bijeenkomst begint om 11 uur op de parkeerplaats bij winkelcentrum Santhorst en eindigt rond 12.30 uur.

Gemeenteraadslid Sarah van Roemburg vindt dat het MEC een belangrijke rol kan spelen om Leiderdorpers goede informatie over milieuzaken te geven. ,,Denk bijvoorbeeld aan tips over energiebesparing en beplanting die waarde toevoegt voor de natuur’’, zegt Van Roemburg. ,,Het MEC heeft veel kennis in huis, maar weet iedereen die ook te vinden?’’

Dat het MEC net als welzijnsorganisatie Incluzio en de bibliotheek in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan is gevestigd, vindt ze belangrijk. Haar partij hecht zeer aan een gezond en geestelijk fit leven. ,,Een bieb is een belangrijke plaats voor ontmoeting en leren in Leiderdorp.’’

Raadsleden, leden en sympathisanten van PvdA-GroenLinks zorgen er zaterdag voor dat de route naar de bibliotheek en het MEC er weer onberispelijk uitziet. ,,Met grijpers die we van het MEC in bruikleen krijgen maken we de omgeving vrij van zwerfafval. Dat blijven we doen, zolang het nodig is. En we zijn beschikbaar voor een goed gesprek en horen graag van voorbijgangers wat zij belangrijk vinden.’’

De nationale klimaatweek duurt officieel van 30 oktober tot 5 november, maar begint in Leiderdorp al op zaterdag 28 oktober met een duurzame-huizenroute.

Wie een idee wil voordragen voor een wijkactie kan contact opnemen met fractie-assistent Tim Brouwer de Koning (tim.ank.bdk@ziggo.nl of 06 38 03 01 52).